Hur designar man en magnetskylt?

Låt ditt syfte avgöra designen. Skillnad mellan marknadsföring, personlig användning eller uppmaning kan påverka här.

Bestäm målet med skylten

Innan du börjar designa är det viktigt att veta vad syftet med magnetskylten är. Är det för reklamändamål, för att marknadsföra ditt företag eller bara för personlig användning?

Definiera budskapet: Klargör vad du vill kommunicera på skylten. Det kan vara företagets namn, kontaktuppgifter, en slogan eller någon annan viktig information.

Välj en lämplig storlek: Bestäm storleken på magnetskylten baserat på var den kommer att användas. Den bör vara tillräckligt stor för att vara lättläst men inte så stor att den blir opraktisk.

Välj färger och typsnitt: Använd färger som är i linje med ditt varumärkes färgschema om det är för företaget. Välj även ett typsnitt som är lättläst och passar stilen du vill ha – tänk på att vissa typsnitt kan vara svåra att läsa på avstånd.

Bestäm målet med skylten: Innan du börjar designa är det viktigt att veta vad syftet med magnetskylten är. Är det för reklamändamål, för att marknadsföra ditt företag eller bara för personlig användning?

Definiera budskapet: Klargör vad du vill kommunicera på skylten. Det kan vara företagets namn, kontaktuppgifter, en slogan eller någon annan viktig information.

Välj en lämplig storlek: Bestäm storleken på magnetskylten baserat på var den kommer att användas. Den bör vara tillräckligt stor för att vara lättläst men inte så stor att den blir opraktisk.

Välj färger och typsnitt: Använd färger som är i linje med ditt varumärkes färgschema om det är för företaget. Välj även ett typsnitt som är lättläst och passar stilen du vill ha – tänk på att vissa typsnitt kan vara svåra att läsa på avstånd.

  Dela denna artikel med en vän eller kollega...

Kanske detta intresserar dig?

Ange gärna mått, antal och utseende...
Valfritt – Bifoga grafiska filer/bilder, etc.
Problem att bifoga?
Maila filer till info@bilmagnet.se.